Какво представлява Кредитният съюз?

По своята същност кредитният съюз е доставчик на финансови услуги за определена група от хора, които имат някакъв обединяващ признак, като например един и същ пощенски код или работодател.

“Обединяващият признак” при Slemish n tha Braid Credit Union Ltd обхваща всички, които живеят или работят в Балимена и околните райони на графство Антрим.

Вместо клиенти кредитните съюзи имат членове, които използват техните услуги и същевременно са собственици на кредитния съюз. Всеки член има равен глас в управлението на кредитния съюз и споделя успехите на организацията. Това са нестопански финансови кооперативи, собственост на техните членове, създадени, за да осигуряват на членовете достъп до финансови услуги на достъпни цени и да насърчават развитието на добрите финансови практики.

Близо 400 000 души в Северна Ирландия спестяват чрез кредитни съюзи, които са алтернатива на банките и строителните общества. Кредитните съюзи на местните общности, се занимават главно с осигуряването на спестовни сметки и на малки заеми.


Работим за нашите членове и за нашия регион

Въпреки че банките и кредитните съюзи имат сходна дейност, разликата между двете финансови институции е огромна.

Кредитните съюзи предлагат индивидуален подход, какъвто големите банки не могат да осигурят. Когато се обаждате на Вашия кредитен съюз, от другата страна Ви отговаря реален човек, който най-вероятно Ви познава. Личното внимание и отличното обслужване на клиенти са най-големият им приоритет и те се стремят да направят положителен принос към своята общност.

Най-голямата разлика е в това кой е облагодетелстван от печалбите – банките плащат на своите инвеститори, а кредитните съюзи инвестират всички печалби (наричани дивиденти) обратно в бизнеса на своите членове или използват парите, за да допринасят за благосъстоянието на местната общност.

Процентът на дивидентите се определя на годишното общо събрание, на което членовете са поканени да присъстват, и може да варира в зависимост от постигнатите от Кредитния съюз резултати през съответната финансова година.

Директорите на Кредитния съюз също са членове доброволци, избрани чрез гласуване. Така организацията винаги работи в интерес на своите членове, а не само за печалба.


Ползи от членството в Кредитен съюз

Кредитните съюзи са отворени за всички и имат за цел да осигурят цялостна финансова взаимопомощ и да действат в интерес на всички свои членове.

Някои от ползите от присъединяването към кредитен съюз са:

 • Стимул за редовно спестяване
 • Годишни дивиденти
 • Начисляват се лихвени проценти до максимум 1% на месец на основата на намаляващо салдо
 • Условията на предоставяните от нас заеми са съобразени с възможностите на нашите членове за изплащане
 • Безплатна застраховка на кредита в случай на смърт
 • Безплатно обучение и консултации за управление на финансите.

Кредитните съюзи са също толкова сигурни колкото банките и строителните общества

Кредитните съюзи са включени в Схемата за компенсации в сферата на финансови услуги (FSCS), така че парите са също толкова защитени в кредитния съюз, както биха били в банка или строително общество в Обединеното кралство.

FSCS е създадена, за да осигурява защита при обявяване на несъстоятелност на банката, строителното общество или кредитния съюз, като по настоящем схемата предлага защита в размер до 85 000 £ за всяка отделна сметка.

Предлагаме безплатна услуга за индивидуално обучение за управление на финансите

Нуждаете ли се от помощ при управлението на бюджета си или насоки при управлението на финансите си?

Достатъчно е да си уговорите среща с един от нашите специално обучени инструктори по управление на финансите, които осигуряват тази индивидуална и конфиденциална услуга безплатно за нашите членове.


Присъединяване към Кредитен съюз Slemish n tha Braid

За да откриете нова сметка Senior за възрастен член (над 16 години), трябва да предоставите 2 документа за идентификация, като първият трябва да бъде документ за самоличност със снимка, напр. паспорт или шофьорска книжка, а другият - удостоверение за местожителство, напр. финансов документ за плащане на комунални услуги или извлечение за осигурителни плащания.

Предлагаме също сметки “Christmas” (Коледа), при които спестяванията се натрупват през годината и могат да бъдат изтегляни през месеците ноември и декември, както и сметки “Jamjar” (спестовен буркан), които осигуряват достъпна спестовна сметка, като същевременно имате и кредитна сметка.

За откриването на всяка от тези типове сметки се заплаща еднократна такса от 5 £, като в момента на откриването трябва да бъде депозиран минимум 1 £ като спестявания.

За откриването на сметка Junior за младши член (0-16 години) трябва да предоставите свидетелство за раждане на детето и документ за самоличност на възрастния, който открива сметката. Откриването на сметки Junior е безплатно.


Получаване на кредити от Кредитен съюз Slemish n tha Braid

За да получите кредит, трябва да станете член, като се препоръчва първо да натрупате определено количество спестявания при нас.

Начисленият лихвен процент ще бъде максимум 1% на месец на основата на намаляващо салдо. Например заем в размер на 500 £, който се изплаща на вноски от 20 £ на седмица, ще бъде погасен напълно за 26 седмици, а общата начислена лихва ще бъде около 16 £.

Няма никакви скрити такси, нито такса за предсрочно погасяване. Условията по нашите кредити се изготвят според Вашата възможност за погасяване, която ще можем да оценим след предоставянето на удостоверение за Вашите доходи и разходи. Както при всички заемодатели, ще очакваме от Вас да погасите своя кредит според договорените условия и ще трябва да подпишете официална декларация за това.

Нашите “необезпечени” кредити се отпускат за срок от максимум 5 години

Можете да извършвате плащанията по кредита по няколко начина

 • На каса, в брой или с чек
 • В нашия централен офис Raglan има също и устройство за плащане с дебитна карта
 • Чрез нареждане за периодични преводи които да се извършват от Вашата банка (можем да Ви предоставим формуляр)
 • Чрез директен дебит, който се извършва от нас (необходимо е само да попълните формуляр)
 • Чрез интернет банкиране от дома (можем да Ви предоставим нашите данни)

 

Slemish n tha Braid Credit Union може да Ви помогне да поемете контрола над своите финанси, като ви предоставя кредитни условия, съобразени с Вашите нужди, бърз и лесен начин за кандидатстване и ясни лихвени проценти, за които гарантираме, че няма да се променят след кандидатстването.

Клонове и работно време

Централен офис "Raglan"

пон. -пет.10:00 - 15:00
четв. вечер 19:00 - 20:00
съб. сутрин 10:00 - 12:00

Клонове

Connor/ Cullybackey / Randalstown Orange Halls четв. вечер 19:00 - 20:00
Broughshane House пет. вечер 18:30 - 19:30
Cloughmills Orange Hall пет. вечер 19:00 - 19:45

Можете да се присъедините към Slemish n tha Braid във всеки от тези офиси, а когато станете член, ще можете да внасяте спестявания, да кандидатствате за кредит и да извършвате плащания по кредити във всички офиси.


Информация за контакт

Централен офис Raglan
ул. Queen 20-24
Харивил
Балимена
Графство Антрим
BT42 2BD

Тел.: 028 2564 8641

Имейл: info@slemishbraidcreditunion.com

Можете да се свържете с нас и чрез социалните платформи Facebook и Twitter

Speak to one of expert advisors about savings or loans

The Raglan, 20-24 Queen Street,
Ballymena, Co. Antrim BT42 2BD
Find Us on Facebook

Follow Us on Twitter

© 2018 Slemish n tha Braid Credit Union Ltd